Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel kèm ví dụ minh họa

Đối với những bạn thường xuyên làm Excel, việc sử dụng thành thạo các hàm sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc một cách hiệu quả. Trong bài viết này Chaolong TV sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm COUNTIF và cách sử dụng hàm Index trong sheet Excel cực kỳ đơn giản.

1. Hàm COUNTIF trong Excel là gì?

QUYẾT TÂM

Đang tiến hành học Excel, hàm COUNTIF dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện trong một khoảng cho trước. Đối với những cá nhân thường xuyên sử dụng Excel để phục vụ quá trình thống kê, tính toán thì hàm này được sử dụng rất nhiều.

Công thức

Công thức của hàm COUNTIF được thể hiện dưới dạng công thức như sau: =COUNTIF(mảng, tiêu chí). Trong đó, các ý nội dung được thể hiện như sau:

– Phạm vi: Chỉ vào khu vực chứa các ô bạn muốn đếm

– Tiêu chuẩn: Điều kiện để thiết lập giá trị được đếm (ví dụ: số, ký tự, boolean)

>> Xem thêm: Cách sử dụng hàm IF nâng cao trong Excel

2. Ví dụ về hàm COUNTIF trong Excel

Ví dụ 1: Đếm số lần xuất hiện của “iPhone” trong bảng

– Bước 1: Trong ô tham chiếu nơi bạn muốn hiển thị kết quả, hãy nhập công thức sau: =COUNTIF(B4:B8,”iPhone”)

ham-COUNTIF-in-Excel-1.jpg

Minh họa hình ảnh

– Bước 2: NHẤP CHUỘT Đăng nhập để hiển thị kết quả.

Tham Khảo Thêm:  Cách hiện thanh công cụ trong Excel đơn giản nhất

ham-COUNTIF-in-Excel-1.jpg

Minh họa hình ảnh

Ví dụ 2: Đếm dữ liệu theo một điều kiện cho trước.

– Vấn đề: Bên cạnh bảng bên dưới, bạn muốn đếm số iPhone có doanh số >100 trong bảng bằng hàm COUNTIF.

– Bước 1: Tại ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả, nhập công thức như sau: =COUNTIF(D4:D7,””>100″)

ham-COUNTIF-in-Excel-3.jpg

Minh họa hình ảnh

– Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

ham-COUNTIF-in-Excel-3.jpg

Minh họa hình ảnh

Ngoài ví dụ Chaolong TV đưa ra, nếu bạn đọc muốn tìm hiểu chi tiết hơn về ĐẾM. chức năng Trong Excel, các bạn có thể tham khảo nội dung video bài giảng sau:

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

– Hàm COUNTIF trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện với chuỗi ký tự trên 255 ký tự.

– Đối số tiêu chí phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

– Các hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường

– Công thức hàm COUNTIF chỉ thực hiện phép đếm có điều kiện theo một tiêu chí duy nhất.

– Nếu muốn thống kê nhiều tiêu chí, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF 2 lần.

4. Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Google Sheet

4.1. Sử dụng hàm COUNTIF đơn giản

Đếm theo giá trị số:

Nhìn bảng số liệu sau, thử đếm số lần hiển thị giá “65.000”.

– Để đếm có giá trị bằng số, áp dụng công thức sau: =COUNTIF(B2:B9;65000)

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet-2

Minh họa hình ảnh

Liệt kê theo văn bản .value

Nhìn vào bảng dữ liệu sau, hãy thử đếm số lần xuất hiện của sản phẩm “Apple” trong bảng.

– Để đếm các giá trị theo văn bản, cụ thể là “Táo”, áp dụng công thức sau: =COUNTIF(A2:A9;”Táo”)

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet

Minh họa hình ảnh

Đếm giá trị theo ngày, tháng, năm

Nhìn bảng số liệu sau, thử đếm số lần xuất hiện trong ngày 03/12/2021.

– Để tính theo giá trị ngày, tháng, năm, cụ thể là “ngày 12 tháng 3 năm 2021” áp dụng công thức sau:

=COUNTIF(D2:D9;”Ngày 12 tháng 3 năm 2021″)

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet-4

Minh họa hình ảnh

4.2. Hàm COUNTIF kết hợp với hàm LEFT, RIGHT, MID

Hàm COUNTIF kết hợp hàm LEFT

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn định dạng văn bản trong Word chuẩn nhất

Quan sát bảng dữ liệu sau, yêu cầu đếm thể hiện trạng thái “Delivered” và “Delivered” bởi bộ đếm ký tự “D” bên trái ký tự.

Áp dụng công thức sau: =COUNTIF(ARRAYFORMULA(Trái($D$2:$D$9;1));”D”)

Ở đó:

– CÔNG THỨC Mảng .hàm được sử dụng để sao chép công thức hàm LEFT

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet-5

Minh họa hình ảnh

Hàm COUNTIF kết hợp với hàm Right

Nhìn vào bảng dữ liệu sau, hãy thử đếm số lần xuất hiện của điều kiện “Hủy” bằng cách đếm ký tự “Y” ở bên phải của chữ cái.

Áp dụng công thức sau: =COUNTIF(ARRAYFORMULA(RIGHT(D2:D9;1));”Y”)

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet

Minh họa hình ảnh

Hàm COUNTIF kết hợp với hàm MID

Nhìn vào bảng dữ liệu bên dưới, bạn hãy thử đếm số lần xuất hiện của sản phẩm “Bưởi” bằng cách đếm chữ “U” ở giữa chữ cái.

Áp dụng công thức sau: =COUNTIF(ARRAYFORMULA(MID(B2:B9;2;1));”U”)

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet-7.

Minh họa hình ảnh

4.3. Hàm COUNTIF kết hợp với hàm INDEX, MATCH

Nhìn vào bảng dữ liệu sau, câu lệnh của bài toán là đếm số lần xuất hiện của sản phẩm “Chuối” bằng cách tham chiếu dữ liệu bên ngoài phạm vi đã chọn.

Áp dụng công thức sau: =COUNTIF(A2:A9;INDEX(A12:A15;MATCH(B14;B12:B15;0)))

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet-9

Minh họa hình ảnh

4.3. Hàm COUNTIF kết hợp với hàm Sum

Xét bảng số liệu sau, yêu cầu bài toán là tính tổng số lần xuất hiện của 2 sản phẩm “Chuối” và “Táo”.

Áp dụng công thức sau: =SUM(COUNTIF(B2:B9;”Táo”);COUNTIF(B2:B9;”Chuối”))

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet-8

Minh họa hình ảnh

4.3. Kết hợp hàm COUNTIF và Vlookup

Nhìn vào bảng dữ liệu sau, hãy thử đếm số lần xuất hiện của điều kiện trái “Delivery” trong bảng.

Hàm vlookup công thức kết hợp với hàm Countif được thực hiện như sau:

=COUNTIF(ARRAYFORMULA(VLOOKUP(D2:D9;D2:D9;1;FALSE));E11)

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet-10

Minh họa hình ảnh

4.3. Hàm COUNTIF kết hợp hàm AND, hàm OR

Hàm COUNTIF kết hợp với hàm AND

Nhìn vào bảng dữ liệu sau, nhìn để kiểm tra số lần trạng thái “Đang giao hàng” lớn hơn 1 và hiển thị “Apple” lớn hơn 2. Nếu kết quả đúng thì hiển thị True, nếu sai thì hiển thị sẽ hiển thị Sai.

Công thức áp dụng như sau: =AND(COUNTIF(D2:D9;”Delivery”)>1;COUNTIF(B2:B9;”Apples”)>2)

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet-11.png

Minh họa hình ảnh

Hàm COUNTIF kết hợp với hàm Or

Tham Khảo Thêm:  Cách dùng hàm WEEKDAY trong Excel chi tiết nhất

Nhìn vào bảng dữ liệu sau, nhìn để kiểm tra số lần Trạng thái giao hàng lớn hơn 5 hoặc Hiển thị Táo lớn hơn 3. Nếu kết quả đúng thì hiển thị True, nếu sai thì hiển thị False.

Áp dụng công thức sau: =OR(COUNTIF(D2:D9;”Delivery”)>5;COUNTIF(B2:B9;”Apple”)>3)

cach-su-dung-ham-countif-trong-google-sheet-11.png

Minh họa hình ảnh

5. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

lỗi #NAME

– Nguyên nhân của lỗi này là do trong quá trình viết công thức, bạn đã nhập sai tên hàm hoặc vùng dữ liệu/

Công thức hàm ví dụ: =COUNTIF(B2B9;”Táo”) lỗi do thiếu dấu hai chấm (:)).

Loi-thuong-gap-khi-dung-ham-countif

Minh họa hình ảnh

Lỗi #N/A

– Nguyên nhân của lỗi này là không tìm thấy giá trị được yêu cầu

Công thức hàm ví dụ: =COUNTIF(B3:B9;;”Táo”), Lỗi xảy ra do dấu chấm phẩy (;) nên hàm COUNTIF còn 1 đối số.

Loi-thuong-gap-khi-dung-ham-countif

Minh họa hình ảnh

Lỗi #ERROR!

– Nguyên nhân lỗi này là do bạn nhập sai cú pháp.

– Ví dụ về công thức hàm: “=COUNTIF(C2:C9;22*)” nó không phải là sự thay thế cho định dạng số.

Loi-thuong-gap-khi-dung-ham-countif

Minh họa hình ảnh

6. Một số ký tự đại diện (wild cards) được hỗ trợ bởi hàm COUNTIF

6.1. nhân vật *

Nhìn vào bảng dữ liệu sau, hãy thử đếm xem có bao nhiêu ô chứa văn bản bất kỳ bắt đầu bằng B

Áp dụng công thức sau: =COUNTIF(B2:B9;”B*”)

Ky-tu-dai-dien-duoc-ham-COUNTIF-ho-tro-2

Minh họa hình ảnh

6.2. Các nhân vật?

Nhìn nhầm bảng dữ liệu, nhắc đếm số 00 có đúng 3 ký tự và bắt đầu bằng các chữ cái “Ca”.

Ky-tu-dai-dien-duoc-ham-COUNTIF-ho-tro-2

Minh họa hình ảnh

>> Xem thêm:

Như vậy qua bài viết trên Chaolong TV đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm COUNTIF. Bạn đọc quan tâm muốn biết thêm kiến ​​thức Excel vui lòng truy cập và đặt mua sách sổ excel Ứng dụng văn phòng đang được nhiều người tìm kiếm hiện nay.

Chúc may mắn!

Nhãn:
ExcelCảm ơn bạn đã đọc bài viết Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel kèm ví dụ minh họa . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2024 Chaolong TV - WordPress Theme by WPEnjoy