Chứng từ kế toán là gì? Quy định lập và lưu trữ chứng từ kế toán

Trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào, kế toán là một khâu quan trọng rất được chú trọng. tích cực Chứng từ kế toán là gì? Và có những loại chứng từ kế toán nào? Chaolong TV Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán được hiểu là công cụ ghi chép về sự phát sinh của các nghiệp vụ kinh tế – tài chính tại một thời điểm và địa điểm nhất định.

Chứng từ kế toán là phương pháp thông tin, kiểm tra sự xuất hiện và kết thúc của các nghiệp vụ kinh tế, qua đó thông báo và kiểm soát sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể.

Phương pháp phiếu giảm giá bao gồm hai yếu tố đó là:

– Hệ thống tài liệu

– Kế hoạch luân chuyển tài liệu

tổng quan

Chứng từ kế toán là gì?

Các loại chứng từ kế toán

Chứng từ liên quan đến tiền mặt

– Hóa đơn: Chứng từ xác nhận đã thu sản phẩm, hàng hóa mà khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.

– Phiếu chi: Là chứng từ xác nhận đã nộp tiền mặt cho nhà cung cấp để mua hàng hóa, nguyên vật liệu

– Giấy đề nghị thanh toán và giấy đề nghị tạm ứng.

Các giấy tờ liên quan đến Ngân hàng

Các chứng từ kế toán này sẽ được thể hiện thông qua:

– Nợ – Có Ngân hàng.

– Sec tiền mặt: Là chứng từ dùng khi công ty phát hành séc yêu cầu nhân viên rút tiền từ tài khoản ngân hàng để truy quỹ tiền mặt.

– Ủy nhiệm chi: Chứng từ dùng khi thanh toán cho người cung cấp hàng hóa bằng chuyển khoản.

– Chuyển tiền nội bộ: Xác nhận chuyển tiền từ tài khoản VNĐ sang tài khoản ngoại tệ. Chuyển đổi này phù hợp để thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hóa nước ngoài.

– Tiền đang chuyển: Thể hiện tiền từ người gửi đang được chuyển vào tài khoản của người nhận, người nhận ở đây là người cung cấp hàng hóa, dịch vụ…

Chung-tu-ke-toan-trong-ngan-hang

Các giấy tờ liên quan đến Ngân hàng

Các giấy tờ liên quan đến việc Mua/Bán

– Hóa đơn bán hàng: Ghi sản phẩm, hàng hóa đã bán thành công và được kế toán ghi vào phần thu nhập.

Tham Khảo Thêm:  Nguyên nhân và cách sửa lỗi cách chữ trong Word

– Hóa đơn mua hàng: Là chứng từ ghi nhận việc mua hàng hóa, sản phẩm.

– Hàng trả lại: Đính kèm biên nhận đổi trả của khách hàng (dùng với sản phẩm đã bán nhưng bị khách hàng trả lại vì lý do nào đó).

– Hàng mua bị trả lại: Chứng từ kèm theo hóa đơn xuất kho ghi nhận hàng hóa, sản phẩm đã mua nhưng sau đó trả lại nhà cung cấp.

Các giấy tờ liên quan đến tiền lương

Chứng từ kế toán bao gồm: Bảng chấm công, bảng lương, bảng thanh toán lương, hợp đồng lao động, nội quy, quy chế…

Chứng từ thu chi

Kế toán sẽ thực hiện hạch toán, ghi chi các TK 5 (gồm 511, 515, 521) và TK 6 (611, 621, 622, 623, 627, 631, 632, 635, 641, 642) về doanh thu bán hàng và chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Đối với kế toán cần căn cứ vào các chứng từ: chứng từ kế toán (hóa đơn, phiếu chi…), hóa đơn bán hàng thông thường, hóa đơn giá trị gia tăng, v.v.

Chung-tu-ve-hoa-don-chi-phi

Chứng từ thu chi

Nội dung của chứng từ kế toán là gì?

Chứng từ kế toán thường sẽ có nội dung như sau:

a) Tên, số chứng từ kế toán

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán

c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân lập chứng từ kế toán

d) Tên, địa chỉ của tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận chứng từ kế toán

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

đ) Số lượng, đơn giá, thành tiền được đánh bằng số, đồng thời ghi tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền được đánh bằng số và bằng chữ.

g) Chữ ký, họ và tên người lập, người soát xét và những người có liên quan đến phiếu hạch toán

Ngoài nội dung chính của chứng từ kế toán trên, chứng từ kế toán có thể bổ sung thêm các nội dung khác theo từng loại chứng từ.

cuộc-chuyện-nói-chung-bạn-có-của-chúng-ta

Nội dung chứng từ kế toán

Quy định chung về chứng từ kế toán doanh nghiệp là gì?

Chứng từ kế toán trong doanh nghiệp thường được lập mẫu theo một chuẩn chung có sẵn trong Luật kế toán. Các chứng từ này phải thể hiện chính xác, kịp thời, đầy đủ các nội dung: tên riêng đơn vị lập/nhận chứng từ, nghiệp vụ kinh tế, kèm theo chữ ký của người lập, ngày và số chứng từ của người duyệt và người lập chứng từ. người có liên quan đến việc hạch toán này. phiếu giảm giá…

Tham Khảo Thêm:  Cách thêm hàng, thêm cột trong Word chi tiết nhất

Theo quy định của pháp luật kế toán, các loại chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa, sửa chữa, không viết tắt. Khi lập chứng từ viết sai chỉ cần gạch bỏ chứng từ viết sai, không gạch bỏ vào sổ.

Tuyệt đối không ký chữ ký giả, phải ký bằng mực không phai và không được dùng mực đỏ. Đồng thời, Giám đốc và Kế toán trưởng chỉ được ký duyệt sau khi đã kiểm tra kỹ, xác minh tính trung thực của các thông tin thể hiện trên chứng từ kế toán.

Trong kế toán doanh nghiệp, chứng từ kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bảo đảm tính pháp lý của số liệu được ghi chép và phản ánh trên sổ kế toán. Ngoài ra, nó còn giúp chủ doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đưa ra định hướng hay chiến lược phát triển, đồng thời là cơ sở để giải quyết các vấn đề cạnh tranh nếu xảy ra.

-

Quy định chung về chứng từ kế toán

Lập và lưu trữ chứng từ kế toán

– Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho từng nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

– Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trường hợp Phiếu kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán có thể tự lập Phiếu kế toán nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này.

– Nội dung nghiệp vụ kinh tế trên chứng từ kế toán không được viết tắt, xóa, sửa, ngoài ra khi ghi phải viết bằng mực, số và chữ viết liền nhau, không ngắt quãng, có chỗ trống, gạch chéo. Chứng từ bị xóa sẽ không có giá trị thanh toán và hạch toán. Khi viết nhầm chứng từ kế toán phải hủy ngay bằng cách gạch bỏ chứng từ viết sai.

– Các chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ các số theo quy định. Trường hợp một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải lập nhiều chứng từ kế toán thì nội dung của các liên phải giống nhau.

– Người lập, người soát xét và những người khác ký chứng từ kế toán phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung chứng từ kế toán.

– Phiếu kế toán được lập dưới dạng phiếu điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Phiếu điện tử được in ra giấy và được lưu trữ theo quy định tại Điều 41 Bộ luật kế toán 2015. Trường hợp không in ra giấy mà lưu trữ bằng phương tiện điện tử thì phải đảm bảo an toàn, bảo mật. thông tin dữ liệu và nghiên cứu trong thời gian lưu giữ.

Tham Khảo Thêm:  Cách in 2 mặt trong word 2007, 2010, 2013, 2016

lap-truong-tru-chung-tu-ke-toan

Lập và lưu trữ chứng từ kế toán

Một số câu hỏi về chứng từ kế toán

Cách ký chứng từ kế toán?

Chứng từ kế toán phải có đầy đủ chữ ký theo các đầu mục quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng mực không tẩy được. Không được ký chứng từ kế toán bằng màu đỏ hoặc dấu có khắc sẵn chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán của các cá nhân phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người mù được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

– Chữ ký chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Tuyệt đối không được ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đầy đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

– Chứng từ kế toán chi tiền mặt phải có chữ ký của người có thẩm quyền duyệt chi và của kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền trước khi lập. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để nộp tiền cần phải ký vào từng liên.

– Văn bản điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên văn bản điện tử có giá trị như chữ ký trên văn bản giấy.

ky-chung-tu-ke-toan

Cách ký chứng từ kế toán

Hóa đơn có phải là chứng từ kế toán không?

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập và ghi nhận các thông tin bán hàng, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý, sử dụng hóa đơn phù hợp với quy định của pháp luật về thuế.

Cuộc họp

Trên đây mọi thông tin chúng tôi chia sẻ giúp bạn đọc hiểu rõ Chứng từ kế toán là gì?? đặc điểm và vị trí chính xác nhất. Tất cả những kiến ​​thức này được tóm tắt chi tiết trong khóa học online nguyên lý kế toán. Tôi hy vọng bạn sẽ cải thiện kiến ​​​​thức của mình thông qua các khóa học kế toán trực tuyến chỉ chúng ta Chaolong TV.

Nhãn:
Kế toán viênCảm ơn bạn đã đọc bài viết Chứng từ kế toán là gì? Quy định lập và lưu trữ chứng từ kế toán . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2024 Chaolong TV - WordPress Theme by WPEnjoy