Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính. Trong bài viết dưới đây, UNICA sẽ cung cấp mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 cho các đối tượng áp dụng.

Ví dụ thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

    thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

GHI NHẬN VÀO BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm…

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành, nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
6. Cơ cấu doanh nghiệp.
– Danh sách các chi nhánh.
– Danh sách liên doanh, cộng tác viên.
– Danh sách các đơn vị thành viên không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh của các thông tin trong báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như thay đổi sở hữu, chia tách, sáp nhập, tuyên bố về thời gian của kỳ so sánh…).

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày…./…./….kết thúc ngày…./…./…).
2. Đồng tiền sử dụng trong kế toán. Trường hợp có thay đổi đồng tiền hạch toán so với năm trước thì giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của việc thay đổi.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Tham Khảo Thêm:  Roundup là gì? Cách sử dụng của hàm làm tròn số

1. Chế độ kế toán áp dụng.
2. Tuyên bố tuân thủ Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán.

IV. Chính sách kế toán áp dụng (trường hợp tiếp tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do chuyển đổi Báo cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất hiện hành (lãi suất thực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
a) Kinh doanh chứng khoán.
b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
c) Vốn vay.
đ) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết.
đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác.
e) Phương pháp kế toán các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu.
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.
– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
Cách tính giá trị hàng tồn kho.
– Phương pháp hạch toán hàng tồn kho.
– Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và trích khấu hao TSCĐ, TSCĐ cho thuê tài chính, BĐSĐT:
9. Nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay và nghĩa vụ thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn thuần:
– Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi và vốn chủ sở hữu khác.
– Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
– Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái.
– Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận để lại.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
– Việc bán hàng.
– Thu nhập từ cung cấp dịch vụ.
– Thu nhập hoạt động tài chính.
– Thu nhập từ hợp đồng xây dựng.
– Thu nhập khác.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ thu nhập.
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chuẩn xác nhất

V. Chính sách kế toán áp dụng (trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Tài sản và nợ phải trả dài hạn có được phân loại lại thành tài sản ngắn hạn?
2. Nguyên tắc xác định giá trị của từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành,…)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
– Điều khoản.
– Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá hối đoái (vẫn phản ánh trên bảng cân đối kế toán – nếu có).

Trên đây là mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 do UNICA chia sẻ. Qua bài viết trên, chúng tôi hi vọng bạn sẽ bổ sung thêm những kiến ​​thức quan trọng cho mình trong quá trình này học kế toán trực tuyến của tôi. Ngoài ra, bạn cần trang bị thêm cho mình những kiến ​​thức về học excel trực tuyến để xây dựng một nền tảng vững chắc trong học tập và thực hành công việc kế toán của họ.

>> Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 theo phương pháp trực tiếp

>> Các bước lập BCTC “chuẩn chưa điều chỉnh”

>> Tôi chỉ cho bạn cách kiểm soát báo cáo tài chính hiệu quả hơn

Nhãn:
Kế toán viên

Tham Khảo Thêm:  Cách Copy một trang trong Word chi tiết, nhanh chóngCảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2024 Chaolong TV - WordPress Theme by WPEnjoy