Quy định Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2023

Đối với mỗi nhân viên, luật thuế thu nhập cá nhân cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt là trong cách tính thuế thu nhập cá nhân và cách nộp thuế, chúng ta hãy nói Chaolong TV Hãy tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là số tiền trích từ thu nhập hàng tháng của người lao động phải nộp cho cơ quan thuế để nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với người lao động có thu nhập thấp hơn mức thu nhập quy định phải nộp thuế thì không phải nộp nghĩa vụ TAP. Nhân viên có người thân phụ thuộc sẽ được miễn khấu trừ TAP theo quy định của pháp luật.

Do đó, người có thu nhập càng cao thì mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp càng cao.

luat-thu-thu-nhap-ca-nhan

Tổng quan về luật thuế thu nhập cá nhân

Vai trò của thuế thu nhập cá nhân

– Là nguồn thu quan trọng trong tổng thu của ngân sách nhà nước. Quá trình tự do hoá thương mại làm cho thu nhập của nhà nước từ thuế xuất nhập khẩu giảm đáng kể, yêu cầu về các chỉ tiêu tăng lên và các điều kiện chức năng của nhà nước tăng lên.

– Việc nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ thu hút nguồn nhân lực, đảm bảo cạnh tranh trong khu vực.

– Sự thích ứng kinh tế của nhà nước giống như một công cụ điều tiết vĩ mô, thông qua các chính sách ưu đãi sẽ giúp người dân có định hướng tốt hơn trong tiêu dùng và đầu tư.

– Nó cũng giảm thiểu sự bất bình đẳng về thu nhập và giai cấp. Ở Việt Nam, vẫn còn khoảng cách về thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập của dân cư, nhưng có nguồn thu nhập lớn hơn so với dân số nói chung.

Quy định nộp thuế thu nhập cá nhân

Việc nộp TAP sẽ có quy định đối với từng đối tượng, trường hợp cụ thể, cụ thể như sau:

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Điều 2 Luật TAP ban hành và sửa đổi năm 2012 có quy định đối tượng phải nộp TAP như sau:

Đối tượng 1: Cá nhân cư trú

Nhóm lao động sở hữu nhà ở hoặc thuê nhà ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và thời gian thuê nhà phải trên 183 ngày trong năm tính thuế hoặc cá nhân có cư trú thường xuyên tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế hoặc 12 tháng kể từ ngày có mặt tại Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Cách viết tắt trong Excel phiên bản 2013, 2010, 2007, 2003

Đối với cá nhân cư trú có 2 trường hợp phải nộp thuế TNCN:

– Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

– Cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động

Đối tượng 2: Gồm cá nhân không cư trú

Nhóm người không đủ điều kiện trở thành cá nhân cư trú được xếp vào nhóm cá nhân không cư trú. Cá nhân không cư trú sẽ là người nước ngoài vào Việt Nam sinh sống và làm việc.

Quy-dinh-dong-thue-thue-nhap-can-nhan

Quy định về nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ pháp lý nộp thuế thu nhập cá nhân

– Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007

– Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân 2012

– Thông tư 111/2013/TT-BTC

– Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023

Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú sẽ khác nhau như sau:

Cách tính TAP cho cá nhân cư trú

Trường hợp 1: Tính TAP đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Công thức áp dụng để tính thuế TNCN như sau:

(1): TỐN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất.

(2): Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế – các khoản giảm trừ.

(3): Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được – Các khoản được miễn thuế.

Sử dụng công thức trên theo thứ tự (1) (2) (3) để tính thuế thu nhập cá nhân theo các bước sau:

Bước 1: Cách tính tổng thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Bước 2: Tính các mặt hàng được miễn thuế

Thu nhập cá nhân được miễn thuế là:

– Lương làm thêm giờ, làm đêm thường có mức lương cao hơn làm trong giờ.

– Thu nhập của công dân Việt Nam làm việc cho hãng tàu Việt Nam trong vận tải biển quốc tế hoặc làm việc cho hãng tàu nước ngoài.

Bước 3: Cách tính thu nhập chịu thuế theo công thức số (3)

Bước 4: khấu trừ

Các khoản khấu trừ hợp lệ bao gồm:

– Mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 123 triệu đồng/năm, tương đương 11 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

– Trích các khoản đóng góp tự nguyện bao gồm: tiền đóng bảo hiểm, tiền từ thiện, khuyến học, quỹ nhân đạo, quỹ hưu trí.

Bước 5: Cách tính thu nhập chịu thuế (2)

Bạn sẽ áp dụng từng phần biểu thuế luỹ kế đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh tại mục “Mức thuế suất đối với thu nhập cá nhân”. Sau khi biết thu nhập chịu thuế và thuế suất, áp dụng công thức số (1) bạn sẽ ra được số thuế TNCN phải đóng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng cách rút gọn bằng cách tính “thu nhập chịu thuế” và dựa vào bảng dưới đây để tính số TAP phải nộp.

Tham Khảo Thêm:  2 Cách Group trong Excel bằng hàng, cột đơn giản nhất

bang-tinh-thue-thue-nhap-can-nhan

Trường hợp 2: Tính TAP đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Căn cứ điểm i khoản 1 điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC xác định cá nhân cư trú là người ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động có thu nhập dưới 3 tháng 2 000 000 đồng/tháng không chịu thuế suất 10%. Người cư trú có ký hợp đồng làm việc dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng làm việc mà thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 2.000.000 đồng/tháng sẽ phải khấu trừ 10%.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cho trường hợp này là:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi nộp

tinh-thu-thu-nhap-can-nhan

Cách tính thuế TNCN với cá nhân cư trú

Cách tính TAP cho cá nhân không cư trú

Theo quy định của pháp luật thì cá nhân không cư trú sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh nên nếu có thu nhập lớn hơn 0% thì bị khấu trừ thuế TNCN 20%. Các khoản mà nhóm không cư trú có thể khấu trừ là đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí hoặc đóng góp khuyến học, từ thiện.

Công thức tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú:

Thuế TNCN phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Ở đó: Thu nhập chịu thuế bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

Quy định về Luật thuế thu nhập cá nhân

1. Việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, công chức, viên chức và người hưởng lương trong Công an nhân dân được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 206/2013/TTLT-BTC-BCA.

2. Việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương của Bộ Quốc phòng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP.

3. Việc gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2009 được hướng dẫn cụ thể tại Công văn 1823/BTC-TCT.

4. Miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 hướng dẫn tại Thông tư 160/2009/TT-BTC.

Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2011 cho một số đối tượng theo Nghị quyết 08/2011/QH13 được quy định chi tiết tại Nghị định số 101/2011/NĐ-CP và Thông tư 154/2011/TT-BTC.

Ngoài ra, việc miễn, giảm thuế TNCN năm 2011 cho một số đối tượng căn cứ Nghị quyết 29/2012/QH13 được quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định 60/2012/NĐ-CP và chương 2. III Thông tư 140/2012 /TT-BTC.

Ngoài ra, việc quyết toán thuế TNCN năm 2013 được hướng dẫn tại Công văn 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014.

Quy-dinh-luat-thu-nhap-can-nhan

Quy định về luật thuế thu nhập cá nhân

Quy định về thu nhập được miễn TAP

Căn cứ vào Điều 4 Luật Thuế TNCN, các loại thu nhập được miễn thuế bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ và chồng; cha đẻ hoặc mẹ đẻ với con đẻ với cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông, bà với cháu; ông bà nội, ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Tham Khảo Thêm:  Cách sử dụng Remove Duplicate trong Excel để xóa nội dung trùng lặp

– Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của cá nhân đối với trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở hoặc đất ở.

– Từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất.

-Từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ hoặc cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông, bà với cháu; ông bà với cháu hoặc anh, chị, em với nhau.

– Thu nhập của từng gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua chế biến trước.

– Chuyển đổi đất nông nghiệp của gia đình, cá nhân được nhà nước cấp để sản xuất.

– Lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tự thân.

– Thu nhập từ các loại kiều hối.

– Tiền lương làm ban đêm, làm thêm giờ sẽ được trả cao hơn so với tiền lương làm ban ngày, làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

– Lương hưu do Quỹ BHXH tự chi trả; Lương hưu được chi trả từ quỹ hưu trí tự nguyện hàng tháng.

Quy-dinh-ve-mien-thue-thue-nhap-ca-nhan

Quy định miễn thuế thu nhập cá nhân

– Thu nhập học bổng, bao gồm:

+ Học bổng được trích từ ngân sách nhà nước.

+ Học bổng của các tổ chức trong và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học.

– Tiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ hoặc biện pháp bồi thường tai nạn lao động kèm theo các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

– Nhận từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận.

– Các nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Thu nhập từ tiền công, tiền lương của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận chuyển quốc tế.

– Cá nhân là chủ phương tiện và có quyền sử dụng phương tiện, cá nhân làm việc trên phương tiện do cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ khai thác, đánh bắt trên biển cả.

Cuộc họp

Tôi hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu đúng luật thuế thu nhập cá nhân Cuối cùng. Từ đây có thể vận dụng và thực hiện theo các quy định cụ thể, rõ ràng trong quá trình kê khai nộp thuế.

Nhãn:
Kế toán viênCảm ơn bạn đã đọc bài viết Quy định Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2023 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2024 Chaolong TV - WordPress Theme by WPEnjoy